آخرین نوشته‌ها
نام کارگاه: شاخص‌های کلیدی عملکرد استارتاپ‌ها کارگاه تخصصی شاخص‌های کلیدی عملکرد استارتاپ‌ها با حضور بنیانگذار استارتاپ‌ها، مشاورین کسب وکار و...
KPI که خلاصه‌ی عبارت شاخص‌ کلیدی عملکرد می‌باشد؛ ابزاری واقعا قدرتمند که به رشد کسب و کار کمک می‌کند. با...
در این مقاله، به بررسی بایاس‌های شناختی بر روی سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌پردازیم. این مطلب بسیار پر اهمیت است زیرا سرمایه‌گذاری...
همکاران کلیدی
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی