درباره ما

داستان ویژن‌ آکادمی

ویژن آکادمی به عنوان نهادی ارزش آفرین در راستای توسعه زیست بوم کارافرینی کشورمان و شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده است.

ما در ویژن آکادمی بر این باوریم که شکل گیری یک زیست بوم نوآوری پویا علاوه بر سرمایه مالی و اجتماعی نیازمند توسعه دانش و انتقال تجربه به کارآفرینان و بازیگران مختلف این حوزه می باشد.

از این رو با تمرکز بر نیازهای جامعه گسترده مخاطبین شامل بنیان گذاران و مدیران استارتاپ ها, مشاورین و منتورهای تیم های استارتاپی, سرمایه گذاران حقیقی و فرشتگان کسب و کار, کارشناسان و مشاورین و مدیران نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر دوره های آموزشی جامعی در سطوح مختلف آموزش کسب و کار تا به امروز طراحی و برگزار شده است.

از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده توسط ویژن برگزاری رویدادهای ترویجی با هدف پیوند و نزدیکی بیشتر دو اکوسیستم استارتاپی و سرمایه گذاری کشور هست. در واقع پیوند هر چه بیشتر این دو اکوسیستم و توسعه کمی و کیفی رابطه آن ها نه تها سبب توسعه هردو زیست بوم و منفعت ذینفعان می گردد  بلکه سبب خلق ارزش اجتماعی گسترده تر برای جامعه نیز می شود.