همه نوشته های : Admin

کارگاه مدل سازی مالی برای استارتاپ ها

توسط در ارزشگذاری, کارگاه 20 مرداد 1397

حوزه مالی به واسطه نقش کلیدی اش در توسعه استارتاپ و همچنین ارتباط تنگاتنگش با استراتژی های کسب و کار استارتاپ ها یکی از حیاتی ترین حوزه هایی می باشد که بنیان گذاران و مدیران استارتاپ ها باید نسبت به کلیات و فرایندهای آن آگاه و مطلع باشند. با توجه به دامنه وسیع مفاهیم مالی در چرخه عمر […]

کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ ها

توسط در کارگاه 8 تیر 1397

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) ابزاری است که در تحقق اهداف یک استارتاپ نقشی حیاتی ایفا می کنند. KPI ها کاربرد گسترده ای در راهبری و هدایت استارت آپها، ارزیابی پیشرفت استارتاپ، ارائه مشاوره به آن‌ها و… دارند. در واقع استارتاپ ها برای توسعه مطلوب نیاز به ابزاری دارند تا با توجه به ماهیت کسب […]