بلاگ – سایدبار چپ

کارگاه مدل سازی مالی برای استارتاپ ها

توسط 20 مرداد 1397

حوزه مالی به واسطه نقش کلیدی اش در توسعه استارتاپ و همچنین ارتباط تنگاتنگش با استراتژی های کسب و کار استارتاپ ها یکی از حیاتی ترین حوزه هایی می باشد که بنیان گذاران و مدیران استارتاپ ها باید نسبت به کلیات و فرایندهای آن آگاه و مطلع باشند.

با توجه به دامنه وسیع مفاهیم مالی در چرخه عمر یک استارتاپ و نقش مدل های مالی در طراحی برنامه آینده یک استارتاپ و همچنین اهمیت آن ها در فرایند جذب سرمایه استارتاپ ها, در این کارگاه ظمن تشریح نقش و جایگاه مدل سازی مالی در استارتاپ ها و نقش آن ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران, به مرور نکات کلیدی در طراحی مدلهای مالی برای جذب سرمایه استارتاپ ها نیز خواهیم پرداخت.

سرفصل‌های کارگاه:

  • تشریح جایگاه مدل سازی مالی در استارتاپ ها
  • کارکرد مدل های مالی در چرخه عمر استارتاپ
  • تشریح نقش مدل مالی در تصمیم گیری و برنامه ریزی کسب و کار
  • جایگاه مدل سازی مالی در فرایند جذب سرمایه استارتاپ
  • بررسی نکات کلیدی در تهیه پیش بینی های مالی استارتاپ

لینک ثبت نام

کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد استارتاپ ها

توسط 8 تیر 1397

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) ابزاری است که در تحقق اهداف یک استارتاپ نقشی حیاتی ایفا می کنند. KPI ها کاربرد گسترده ای در راهبری و هدایت استارت آپها، ارزیابی پیشرفت استارتاپ، ارائه مشاوره به آن‌ها و… دارند. در واقع استارتاپ ها برای توسعه مطلوب نیاز به ابزاری دارند تا با توجه به ماهیت کسب وکار و اهداف تعیین شده، در مقاطع مختلف چرخه عمر استارتاپ بتواند اطلاعات دقیقی در خصوص مختصات و شرایط آن مقطع بدهد و فرایند برنامه ریزی راهبردی استارتاپ و نظارت بر این راهبردها و تحقق اهداف را تسهیل نماید.

سرفصل ها:

– مقدمه ای بر اهمیت هدف گذاری و اندازه گیری در موفقیت کسب وکار.

– تشریح کارکرد و مزایای شاخص های کلیدی عملکرد.

– تشریح ویژگی های اصلی KPI ها.

– شناخت عوامل تاثیر گذار بر انتخاب KPI مناسب برای یک استارتاپ.

– تشریح انواع مختلف شاخص های کلیدی عملکردی.

– تشریح نقش و جایگاه KPI ها در فرایند سرمایه گذاری و راهبری استارتاپ ها.

– معرفی ابزارهای لازم برای مدیریت و نظارت بر KPI های تعیین شده.

 

لینک ثبت نام