بلاگ ویژن

کارگاه مدیریت استرس و روش‌های کاهش استرس در محیط کار و زندگی

توسط در توسعه فردی, کارگاه 12 می 2021

این سؤالی است که ممکن است در وهله اول پاسخش آسان به نظر برسد چرا که همه انسان‌ها گاهی اوقات یا به‌طور مداوم آن را تجربه می‌کنند.

با این حال، تعداد افرادی که تعریف یکسانی از استرس دارند، اندک است. برخی آن‌را ناکامی یا تنش هیجانی می‌دانند، برخی آن را از طریق تغییراتی که در بدنشان ایجاد می‌شود، شناسایی می‌کنند و گروهی آن را نوعی محرک می‌دانند که از محیط بر فرد تحمیل شده و ناراحتی‌های جسمانی و روانی را در پی دارد.

تعریف استرس هرچه که باشد، اغلب متخصصان اتفاق نظر دارند که بروز آن فرد را وادار می‌کند تا در جهت تغییر موقعیت یا سازش با آن گام بردارد. سازشی که می‌تواند مؤثر یا نامؤثر باشد.

تجربه استرس تحت تأثیر ادراک و ارزیابی فرد از شرایط و موقعیت‌ها و توانایی او برای مقابله با استرس قرار دارد. هرچه فرد موقعیت‌ها را تنش‌زاتر و توانمندی‌های خود را کمتر ارزیابی کند، استرس بیشتری را ادراک کرده و پیامدهای آن به میزان بیشتری نمایان می‌شود.

البته استرس همواره منفی نیست. گاه استرس می‌تواند مثبت باشد و فرد را به حرکت وادار کند. بنابراین هدف از مدیریت استرس حذف موقعیت‌ها و شرایط استرس‌زا نیست بلکه افزایش توانمندی‌های افراد برای مقابله با آن و نگه‌داشتن استرس در سطح بهینه است.

آموزش مدیریت استرس به افراد کمک می‌کند تا بر فرایند‌های شناختی و رفتار خود نظارت داشته باشند و اجازه ندهند که تفکرات منفی حاصل از شرایط استرس‌زا تأثیرات منفی خود را بر جسم و روان آنان بر جای گذارد.
کارگاه مدیریت استرس و روش های کاهش استرس در محیط کار و زندگی، توسط پارک علم و فناوری مدرس و به مجری گری مجموعه ویژن آکادمی برگزار شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.