ارزشگذاری

کارگاه مدل سازی مالی برای استارتاپ ها

توسط در ارزشگذاری, کارگاه 11 آگوست 2018

حوزه مالی به واسطه نقش کلیدی اش در توسعه استارتاپ و همچنین ارتباط تنگاتنگش با استراتژی های کسب و کار استارتاپ ها یکی از حیاتی ترین حوزه هایی می باشد که بنیان گذاران و مدیران استارتاپ ها باید نسبت به کلیات و فرایندهای آن آگاه و مطلع باشند. با توجه به دامنه وسیع مفاهیم مالی در چرخه عمر […]