پنل

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان موفق (با محوریت چالش‌های کسب‌وکار)

توسط در پنل 17 سپتامبر 2021

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان موفق (با محوریت چالش های کسب‌وکار)، از مجموعه کارگاه‌های مدرسه اشتغال مدرس یا طرح توانمندسازی شغلی صدف بصورت وبینار بر بستر اسکای‌روم برگزار می‌شود. مهمانان این پنل، جناب آقای حمید طهماسبی (هم-بنیانگذار و مدیرعامل خدمت از ما)، جناب آقای فرشاد شبانکاره (بنیانگذار صدتحلیل {پلتفرم مشاوره سرمایه گذاری})، جناب آقای محمدمهدی فاطمیان (هم-بنیانگذار […]

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان موفق (با محوریت راه‌اندازی کسب‌وکار)

توسط در پنل 7 سپتامبر 2021

پنل انتقال تجربیات کارآفرینان موفق (با محوریت راه‌اندازی کسب‌وکار)، از مجموعه کارگاه‌های مدرسه اشتغال مدرس یا طرح توانمندسازی شغلی صدف بصورت وبینار بر بستر اسکای‌روم برگزار می‌شود. مهمانان این پنل، جناب آقای دکتر سجودی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، جناب آقای مصطفی امیری (مدیرعامل زرین‌پال)، جناب آقای کاوه گودرزی (مدیرعامل مرکز نوآوری جهش)، سرکار […]