بایگانی برچسب: قراردادهای_حقوقی

مبانی حقوق کسب و کار و قرارداد های حقوقی

توسط در کارگاه 6 سپتامبر 2021

سرفصل های رویداد   بررسی نکات کلیدی مهمترین قراردادهای مرتبط با کسب و کار بررسی راهکارهای حفاظت از دارایی های فکری و اسرار تجاری بررسی مهمترین نکات تاسیس و اداره شرکت تجاری  بررسی نکات کاربری قراردادهای استخدامی و حقوق تامین اجتماعی  بررسی کلیاتی از حقوق مالیاتی این رویداد بخشی از طرح مدرسه اشتغال مدرس می […]