درخواست همکاری با مجموعه ویژن آکادمی

مجموعه ویژن آکادمی بر اساس نیازهای واحدهای اجرایی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و تنها رزومه‌هایی که در آن بازه زمانی و از طریق ایمیل موجود در وب‌سایت رسمی مجموعه تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

ایمیل مجموعه برای ارسال رزومه: info@visionacademy.ir

قابل توجه متقاضیان همکاری با مجموعه ویژن آکادمی:
  • پس از بررسی رزومه‌ها ، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت منابع انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
  • ارسال رزومه برای مجموعه ویژن، تعهدی ایجاد نمی‌کند.
  • نمونه سوال‌هایی که به عنوان نمونه آزمون استخدامی عرضه و به فروش می‌رسند جعلی بوده و معتبر نیستند.